Konkurs na projekt i wykonanie muralu „Przebojem na mural”

Opublikowano 2021-03-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do artystów tworzących murale, którzy wykonali już co najmniej dwie prace tego typu.

Opis
Celem konkursu jest wyłonienie projektów trzech murali, które zostaną zrealizowane przez laureatów na murze przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z nieskrywaną przyjemnością ogłasza konkurs na projekt i wykonanie muralu, który pojawi się w okolicach opolskiego Amfiteatru. Zapraszamy wszystkich artystów, którym nieobca jest sztuka uliczna, a murale to jedna z dróg ich twórczej ekspresji. Tematyka projektów powinna być inspirowana wyjątkową formą artystycznej działalności, jaką jest piosenka i nawiązywać do historii polskiej muzyki, tradycji opolskich festiwali i ich największych przebojów.

Powierzchnia muru zostanie podzielona na 3 pola. Zwycięzca konkursu wykona mural na polu A, autorzy prac wyróżnionych na polach B i C.

Na wykonanie murali Organizator przeznaczy łącznie 6.000 zł, po 2.000 na malowidło.

Projekty należy dostarczyć w formie wydruku oraz w postaci plików JPG na nośniku elektronicznym. Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Termin składania prac upływa 22 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00.

Nagrody
• nagroda główna: 7.000 zł
• wyróżnienie: 3.000 zł
• wyróżnienie: 3.000 zł

Strona konkursu