Konkurs na projekt i wykonanie muralu we Włocławku

Opublikowano 2019-07-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Włocławek.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural, który ma być wykonany na ścianie budynku przy ul. Żabiej 14/16 we Włocławku.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego muralu (wielkoformatowego malowidła ściennego), inspirowanego charakterystycznymi cechami Włocławka, wydarzeniem lub obiektem historycznym (obecnie już nieistniejącym). 

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) opis koncepcji i kosztorys,
2) portfolio – przykładowe prace autora wraz z wskazaniem miejsca ich realizacji,
3) projekt muralu (wizualizację).

Zwycięzca konkursu wykona mural do 30 listopada 2019. Organizator pokryje koszty wykonania malowidła (farby, rusztowania itp.).

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 10.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-08-30