Konkurs na projekt graficzny maskotki

Opublikowano 2020-05-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować maskotkę Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Praca musi kształtować pozytywny i przyjazny wizerunek KPU w Krośnie.

Na maskotce należy umieścić logo oraz nazwę Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie/jej skrót.

Praca powinna zawierać grafiki przedstawiające maskotkę z przodu oraz z tyłu.

Projekt należy dostarczyć w wersji elektronicznej (pliki PNG oraz SVG).

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 22 czerwca 2020 r.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 2.000 zł.

Regulamin konkursu