Konkurs na projekt identyfikacji wizualnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Opublikowano 2018-01-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, a także firmy zajmujące się projektowaniem graficznym.

Opis
Przedmiotem konkursu jest  projekt identyfikacji wizualnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ZPKWM).

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest Instytucją Województwa Małopolskiego, której głównym zadaniem jest ochrona wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zaprojektowane logotypy mogą w sposób twórczy nawiązywać do walorów chronionych na obszarach Parków Krajobrazowych. 

Projekt identyfikacji wizualnej obejmuje:
a) logotyp ZPKWM,
b) logotypy parków krajobrazowych wchodzących w skład zespołu,
c) papier firmowy,
d) kopertę,
e) wizytówki,
f) tablice informacyjne do biur.

Termin składania prac upływa 31 stycznia 2018 r. o godz. 15.30. 

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 3.500 zł brutto.