Konkurs na projekt ekslibrisu okolicznościowego

Opublikowano 2018-04-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zdanie zaprojektować ekslibris okolicznościowy.

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza konkurs na wykonanie projektu EX LIBRISU, którym będą sygnowane materiały biblioteczne zakupione do zbiorów biblioteki uczelnianej w roku jubileuszowym. 

Wymiary pracy nie mogą przekraczać 10 x 10 cm. Dopuszcza się techniki komputerowe.

Pracę należy dostarczyć w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-04-27