Advertisement

Advertisement

Konkurs na portret rzeźbiarski im. prof. Ostrowskiego

Opis

6.03.2023

Organizator
Konkurs jest organizowany przez Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych – uczniowie szkół artystycznych, uczniowie szkół ogólnokształcących o profilu artystycznym, a także uczniowie innych szkół średnich, którzy wykazują zdolności manualne i zainteresowanie sztuką.

Zasady konkursu w skrócie

Pracą konkursową jest portret rzeźbiarski – głowa wykonana z gliny w skali naturalnej.  

Dokumentację fotograficzną pracy konkursowej (maksymalnie 10 zdjęć) należy przesłać mailem.  

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 kwietnia 2023 r.

Nagrody
I miejsce – 2.000 zł
II miejsce – 1.500 zł
III miejsce – 1.000 zł

Strona konkursu