Konkurs na plakat „Różnorodność to sztuka!”

Opublikowano 2018-04-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku 18-26 lat.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat „Różnorodność to sztuka!”.

Stwórz plakat nawiązujący do idei różnorodności i włącz się w działanie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rzecz promowania tolerancji, szacunku i porozumienia międzykulturowego.

Umożliwiając młodym ludziom udział w wymianach międzynarodowych i nawiązywanie przyjaźni bez względu na kolor skóry, poglądy, zainteresowania, czy status społeczny, wspieramy budowanie przyjaznych relacji w społeczeństwie obywatelskim.

Zaprojektuj plakat i zabierz głos przeciwko dyskryminacji, ksenofobii i nietolerancji.

Prace w postaci plików jpg lub pdf należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Nagrody
• I miejsce: 500 euro
• II miejsce: 300 euro
• III miejsce: 150 euro