Konkurs na plakat poświecony 30. rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej

Opublikowano 2020-09-02

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do obywateli państw należących do Grupy Wyszehradzkiej. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Opis
Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu poświęconego 30. rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Grupa Wyszehradzka (Visegrad Group, V4) to jeden z głównych formatów współpracy państw Europy Środkowej, którego członkami są Czechy, Słowacja, Węgry i Polska. V4 utworzona została w 1991 r., a jej pierwotnym celem było wzajemne wspieranie się przez państwa członkowskie w dążeniach do przystąpienia do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Obecnie współpraca przebiega na wielu płaszczyznach, zarówno wewnętrznie, jak i na forum UE i innych organizacji międzynarodowych. Bieżący tryb współpracy w ramach V4 wyznaczają rotacyjne, roczne przewodnictwa poszczególnych państw członkowskich. Bieżące przewodnictwo w V4 sprawuje Polska i w jego trakcie przypadnie 30. rocznica powołania Grupy Wyszehradzkiej. Z tej okazji, w roku jubileuszowym 2021, planowany jest szereg działań mających na celu uczczenie tej rocznicy.

Każdy uczestnik może zgłosić od jednego do trzech plakatów.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagrody
• I nagroda: 2.000 €
• II nagroda: 1.000 €
• III nagroda: 500 €
• 9 wyróżnień po 150 €

Plakaty laureatów oraz osób wyróżnionych zostaną zamieszczone w kalendarzu na rok 2021, który będzie rozprowadzany przez MSZ i podległe jemu polskie placówki zagraniczne.

Termin
Termin nadsyłania plakatów upływa 18 października 2020 r.

Strona konkursu