Konkurs na plakat 40. Jubileuszowego Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

Opublikowano 2018-01-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat 40. Jubileuszowego Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. 

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł brutto.
Przewidziane są również dwa wyróżnienia po 500 zł brutto.