Konkurs na opracowanie koncepcji logotypu Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią

Opublikowano 2021-01-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci.

Opis
Przedmiotem konkursu jest koncepcja logotypu Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią.

Koncepcja powinna uwzględniać:
- znak graficzny (sygnet),
- logotyp (z tekstem "Unia Uczelni" lub stworzonym przez uczestnika konkursu akronimem),
- wersję monochromatyczną i kolorową logotypu.

Pracę konkursową można dostarczyć osobiście do siedziby Unii Uczelni w Collegium Geographicum w Poznaniu lub przesłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1.000 złotych.

Termin
Termin składania prac upływa 31 marca 2021 r.

Strona konkursu
Informacja o konkursie znajduje się na stronie Unii Uczelni.