Konkurs na opracowanie koncepcji artystycznej instalacji świetlnej na placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku

Opublikowano 2017-10-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miasto Rybnik.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz grupy projektowe złożone z osób fizycznych, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych. Uczestnicy konkursu muszą być pełnoletni.

Opis
Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie koncepcji artystycznej instalacji świetlnej na placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku.

Projektowana instalacja powinna wejść w relacje przestrzenne z otoczeniem i krajobrazem kulturowym, szanując istniejące uwarunkowania lokalizacyjne powinna ukształtować nową, atrakcyjną formę o wysokich walorach artystycznych. Koncepcja powinna być powiązana z symbolami miasta, jego historią, ze zmianami jakie zachodzą w nim obecnie i szeroko rozumianą społecznością lokalną.

Uczestnik konkursu powinien określić sposób działania instalacji, w szczególności: w jaki sposób emitowane będzie światło, sposoby połączenia i zamocowania poszczególnych elementów. Obiekt należy zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, oszczędności energii, warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. 

Koszt wykonania instalacji nie może przekroczyć 300 tysięcy złotych.

Praca konkursowa powinna zawierać części opisową i graficzną (szczegóły w regulaminie).

Prace można składać w siedzibie Organizatora do 30 listopada do godz. 18:00.

Nagrody
I miejsce:  7.000 zł
II miejsce: 4.000 zł
III miejsce: 2.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-11-30