Konkurs na nowe logo Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

Opublikowano 2023-01-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować nowe logo Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.

Znak graficzny (logotyp) powinien obejmować swoim charakterem specyfikę̨ dyscypliny sportowej (łyżwiarstwa figurowego) oraz zwracać uwagę na jej elegancję i dynamikę ruchu.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę projektów.

Prace należy przesyłać mailem.

Zwycięzca będzie zobowiązany opracować księgę znaku, wzór papieru firmowego i wizytówki oraz wzór stopki mailowej.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 28 lutego 2023 r.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Strona konkursu