Konkurs na projekt graficzny muralu „750-lecie miasta Żory. 1272-2022”

Opublikowano 2021-07-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Żory.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Celem konkursu jest uczczenie 750. rocznicy nadania lokacji miastu Żory, poprzez wyłonienie najlepszego projektu muralu, nawiązującego do historii Miasta Żory, który następnie zostanie zrealizowany na ścianie remontowanej obecnie zabytkowej kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9. Mural powinien inspirować się bogatą historią miasta, a zarazem nawiązywać do współczesnego oblicza Żor. Co ważne, samo wykonanie muralu na ścianie budynku nie jest przedmiotem niniejszego konkursu. Uczestnik konkursu będzie mógł jednak ubiegać się o wykonawstwo na odrębnych zasadach.

Projekt muralu można dostarczyć w formie papierowej (min. A3) lub w wersji elektronicznej.Termin
Prace należy dostarczyć do 20 sierpnia 2021 r . do godz. 14:00.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 10.000 zł.

Strona konkursu