Konkurs na mural „Wolność zaczyna się na ulicy”

Opublikowano 2017-08-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Myśli Jana Pawła II.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. 
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural inspirowany słowami Jana Pawła II.

Zależy nam, aby grafika nawiązywała do poniższych słów Jana Pawła II i pokazywała Go jako Papieża Wolności. Nauczyciela, który zwracał uwagę na ścisłą relację jaka zachodzi pomiędzy wolnością wewnętrzną a wolnością zewnętrzną.

• „Egzamin w przeszłości był trudny. Zdawaliśmy go, a wynik ogólny niósł nam uznanie. Potwierdziliśmy się. Jednakże w tym miejscu nie można się zatrzymać. Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry użytek – czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko „prawda czyni wolnymi” (por. J 8,32) ludzi i ludzkie wspólnoty, społeczeństwa i narody” Homilia w czasie mszy św. beatyfikacyjnej ojca Rafała Chylińskiego, Warszawa, 9 czerwca 1991 roku

• „Poza mową otwiera się przepaść. Czy jest to niewiadoma słabości, jakiej doświadczyliśmy w ojcach naszych i dziedziczymy w sobie? Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jak dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok: Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać? Po której jesteśmy stronie? Nadmiar tylu samostanowień czyż nie przerósł sił naszych w przeszłości? Czyż ciężarów historii nie dźwigamy jak filar, którego pęknięcie nie zabliźniło się dotąd?” – Karol Wojtyła „Myśląc Ojczyzna”

Prace konkursowe należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• I miejsce: 5.000 zł
• II miejsce: 2.000 zł
• wyróżnienie: 1.500 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-20