Konkurs na mural inspirowany twórczością Stanisława Lema

Opublikowano 2017-06-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla z siedzibą w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural inspirowany twórczością Stanisława Lema. Zwycięski projekt zostanie przeniesiony na północną elewację budynku Galerii Krakowskiej w Krakowie.

Budynki High5ive, Galerii Krakowskiej i Dworca Głównego są częścią głównego węzła komunikacyjnego w Krakowie, gdzie krzyżuje się ruch pieszy, samochodowy, tramwajowy i kolejowy. Oznacza to, że zrealizowany na podstawie zwycięskiego projektu mural, będzie oglądany codziennie przez tysiące pasażerów, mieszkańców i pracowników kompleksu biurowego. Zaprojektowanie atrakcyjnego malowidła dla tak dużej grupy odbiorców jest nie lada wyzwaniem.

Chcąc ułatwić to zadanie zdecydowaliśmy się przywołać postać krakowskiego pisarza, Stanisława Lema. Mamy nadzieję, że bogaty dorobek literacki tego autora stanie się inspiracją dla uczestników, zarówno w zakresie treści, jak i formy zgłoszonych na konkurs projektów. Wybór tematu wpisuje się w wieloletni program pielęgnowania pamięci o wielkim pisarzu, prowadzony przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, którego zwieńczeniem ma być zbliżająca się za kilka lat 100 rocznica jego urodzin.

Zgłoszenia należy przesyłać droga elektroniczną.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 15.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-31