Konkurs na mural inspirowany kulturą lub historią

Opublikowano 2020-01-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest  Ostrzeszowskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które posiadają doświadczenie w tworzeniu murali.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy zaprojektować mural inspirowany kulturą lub historią, przede wszystkim Ostrzeszowa.

Zwycięski projekt muralu zostanie zrealizowany na ścianie budynku Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. Wymiary ściany: 5,4 x 9,0 m.

Prace konkursowe można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.

Zwycięzca konkursu będzie zobowiązany wykonać zaprojektowany przez siebie mural (za farby i sprzęt płaci Organizator).

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 12.000 zł. Nagroda zostanie wypłacona po wykonaniu muralu.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 marca 2020 r. do godz. 15:00.

Regulamin konkursu