Konkurs na małe formy komiksowe

Opublikowano 2021-05-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursów jest Dom Literatury w Łodzi.

Uczestnicy
Konkursy mają charakter otwarty.

Opis
Dom Literatury w Łodzi zaprasza twórców komiksów do udziału w dwóch konkursach.

 Konkurs na małą formę komiksową „Norwid”

Temat należy rozumieć wielorako, w tym dotyczy on:
– postaci i biografii Cypriana Kamila Norwida;
– bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do jego twórczości;
– jego związku z Polską.

Konkurs na małą formę komiksową „Lem”

Temat należy rozumieć wielorako, w tym dotyczy on:
– postaci i biografii Stanisława Lema;
– bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do jego twórczości;
– jego związku z Polską.

Komiks może składać się maksymalnie z 8 plansz.
Format A3 lub A4.
Układ pionowy.
Dopuszczalne techniki: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia.

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 5 września 2021 r. (data stempla pocztowego).

Nagrody
W każdym konkursie pula nagród wynosi 6.000 zł.

Regulaminy
Regulaminy konkursów można pobrać tutaj.