Konkurs na logotyp 100-lecia Adwokatury w Polsce

Opublikowano 2017-08-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Naczelna Rada Adwokacka – Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Przedmiotem konkursu jest projekt jubileuszowego logotypu 100-lecia Adwokatury w Polsce. Projekt należy przygotować w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.

Prace konkursowe w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 października 2017 r. do godz. 15:00.

Po rozstrzygnięciu konkursu, zwycięzca będzie zobowiązany dostarczyć księgę znaku.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 złotych.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-15