Konkurs na logo projektu GoHTR

Opublikowano 2021-01-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie logo projektu GoHTR. Pełna nazwa projektu to „Przygotowanie instrumentów prawnych organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR”. Więcej informacji tutaj.

Słowa kluczowe dla projektu: reaktor wysokotemperaturowy, innowacje, energetyka, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nauki, nośniki energii, badacz, naukowiec.

Pracę konkursową należy przesłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Termin
Prace można przesyłać do 2 lutego 2021 r. do godz. 12:00.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 1.700 zł.

Zwycięzca otrzyma nagrodę po przekazaniu Organizatorowi księgi znaku. Księga znaku ma zawierać:
- opis znaczenia znaku,
- opis budowy znaku,
- opis zastosowanej kolorystki znaku,
- pole ochronne znaku,
- wersje monochromatyczną oraz achromatyczną,
- opis zalecanych rodzajów czcionek, kolorów tła,
- opis niepoprawnych rodzajów czcionek, kolorów tła,
- maksymalne ustandaryzowanie znaku wraz z dokładnym opisem,
- przykłady użycia znaku na wizytówkach, plakatach, infrastrukturze laboratoryjnej, stoiskach reklamowych, a także wewnętrznej i zewnętrznej wizualizacji budynków, w tym laboratoriów.

Strona konkursu