Konkurs na logo Powiatu Krakowskiego

Opublikowano 2017-05-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Powiat Krakowski z siedzibą w Krakowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz firmy zajmujące się projektowaniem graficznym.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo Powiatu Krakowskiego.

Praca konkursowa powinna zawierać:
a) opis genezy logo (idea, znaczenie, przesłanie, symbolika, itd.),
b) logo podstawowe w wersji kolorowej – wydruki na sztywnym papierze,
c) logo podstawowe w wersji monochromatycznej oraz achromatycznej – wydruki na sztywnym papierze,
d) wizualizacje (minimum cztery) różnych przykładów wykorzystania projektu logo,
e) projekt logo w wersji elektronicznej.

Termin składania prac upływa 16 czerwca 2017 r. o godz. 15:30.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-06-16