Konkurs na logo Gminy Karczew

Opublikowano 2017-08-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Karczewie.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.

Opis
Przedmiotem konkursu jest projekt logo Gminy Karczew.

Projekt powinien zawierać:
a) opis logo (idea, znaczenie, symbolika itp.);
b) logo podstawowe w wersji kolorowej;
c) logo podstawowe w wersji monochromatycznej na białym tle;
d) logo podstawowe w wersji monochromatycznej na czarnym tle.

Pracę konkursową można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. Termin składania prac upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 15:30.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł.