Konkurs na logo 100-lecia PCK

Opublikowano 2017-07-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów akademii sztuk pięknych w Polsce.

Opis
Celem konkursu jest uzyskanie logo, które będzie symbolem jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Uczestnicy konkursu mogą (a) zaprojektować logo do hasła „Bo 100 lat to dobry początek” lub (b) stworzyć logo 100-lecia PCK z własnym hasłem promocyjnym.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda pieniężna. Będzie to:
a) 1.800 zł, jeżeli zwycięży logo do hasła „Bo 100 lat to dobry początek”,
b) 2.000 zł, jeżeli zwycięży logo z hasłem zaproponowanym przez uczestnika konkursu.

Regulamin konkursu można pobrać ze strony ASP w Łodzi.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-13