Konkurs na logo 800-lecia Mikołowa

Opublikowano 2021-02-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Mikołowa.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego mogącego zawierać również hasło promocyjne – logo, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym, który będzie miał zastosowanie do celów promocyjnych i identyfikacyjnych 800-lecia Mikołowa na wszelakich polach eksploatacji.

W 2022 roku przypada 800-lecie Mikołowa. Będzie to okazja do całorocznego świętowania, którego celem jest wzmocnienie tożsamości lokalnej i poczucia dumy mieszkańców z miejsca ich zamieszkania. Logo powinno w jak największym stopniu oddawać charakter miasta: podkreślać jego tradycje, odnosić się do ośmiowiecznej historii, obrazować elementy architektury bądź krajobrazu itp.

Projekt należy przygotować w następujących wariantach: logo kolorowe i czarno-białe, na tle białym i czarnym.

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac.

Prace w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. 

Termin
Termin składania prac upływa 5 marca 2021 r. o godz. 12:00.

Nagroda
Ze zwycięzcą konkursu zostanie podpisana umowa o wartości 5.000 zł brutto na opracowanie księgi znaku.

Strona konkursu