Konkurs na logo 8 wydziałów Politechniki Krakowskiej

Opublikowano 2019-04-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Politechnika Krakowska.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym: grafików, projektantów, artystów plastyków, architektów. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Opis
Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu jednorodnych stylistycznie znaków graficznych – logo, które staną się oficjalnymi elementami identyfikacji wizualnej 8 wydziałów Politechniki Krakowskiej:

– Wydziału Architektury,
– Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,
– Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,
– Wydziału Inżynierii Lądowej,
– Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
– Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki,
– Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej,
– Wydziału Mechanicznego. 

Projekt znaków graficznych – logo powinien obejmować:
a) logo w wersji kolorowej i czarno-białej, w rozmiarze 150 x 150 mm oraz w najmniejszym czytelnym pomniejszeniu dla każdego z ośmiu wydziałów Politechniki Krakowskiej,
b) zestawienie wszystkich logo wydziałów i logo uczelni na jednym arkuszu,
c) przykładowe zastosowanie logo jednego wydziału na: wizytówce, papierze firmowym i teczce firmowej.

Pracę konkursową należy dostarczyć do 28 maja 2019 r. do godz. 14:00.

Nagrody
• I miejsce – 10.000 zł
• II miejsce – 6.000 zł
• III miejsce – 3.000 zł