Konkurs na logo 50-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Malezją

Opublikowano 2021-03-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ambasada RP w Kuala Lumpur.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, obywateli Polski i Malezji.

Opis
Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie logo upamiętniającego i promującego 50. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Malezją.

Zwycięskie logo ma symbolizować przyjacielską i partnerską relację łączącą oba kraje, opartą na wzajemnym szacunku oraz zrozumieniu. Powinno ono nawiązywać do symboli/kolorystyki flag obu krajów, obowiązkowym elementem jest liczba 50.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu pięć projektów.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2021 r.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 1.000 euro.

Strona konkursu