Konkurs na logo służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR)

Opublikowano 2020-11-23

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego – ASAR (Aeronautical Search and Rescue).

Opracowane logo powinno wskazywać jednoznacznie profil służby ASAR i nawiązywać do jej głównych atrybutów tj. charakteru lotniczego oraz ratownictwa medycznego.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden projekt.

Pracę należy dostarczyć w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej (więcej informacji w regulaminie).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 29 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 2.000 zł.

Strona konkursu