Konkurs na krótką formę komiksową

Opublikowano 2020-03-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Twórców „Contur”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

Do konkursu można zgłaszać komiksy o dowolnej tematyce, stanowiące zamkniętą całość. Objętość do 8 plansz.

Dopuszczalne techniki: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa i fotografia. Układ pionowy. Format A3 lub A4.

Wpisowe wynosi 30 zł.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie)

Nagrody
• Grand Prix: 7.000 zł
• I nagroda: 4.500 zł
• II nagroda: 3.500 zł
• III nagroda: 2.000 zł
• trzy wyróżnienia po 1.000 zł

Termin
Prace można przesyłać od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu