Konkurs na identyfikację wizualną Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

Opublikowano 2019-05-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Opis
Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu wybranych elementów identyfikacji wizualnej Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.

Cogiteon to najmłodsza instytucja kultury Województwa Małopolskiego. Obok zabytkowego pasa startowego lotniska w Czyżynach do 2022 roku powstanie siedziba centrum nauki. W środku znajdzie się m.in. wystawa stała o człowieku, laboratoria, sala konferencyjna, a na dachu powstanie ogród zmysłów. Na metalowej elewacji zaprojektowanej przez architektów z biura Heinle Wischer und Partner z pewnością zawiśnie nowy znak instytucji.

- Budujemy zupełnie nową przestrzeń, mam nadzieję, że zbudujemy ją również w wymiarze wizualnym – mówi Piotr Szymański. Małopolskie Centrum Nauki formalnie powstało w grudniu 2017, a we wrześniu ubiegłego roku do nazwy dodało słowo „Cogiteon”, które ma podkreślać humanistyczny wymiar prowadzonej misji edukacyjnej.

W ramach konkursu do zaprojektowania jest kolorowa i achromatyczna wersja logo oraz standardowy roll-up.

Termin składania prac upływa 31 maja 2019 r. o godz. 15:00.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2.000 zł. Oprócz tego ze zwycięzcą zostanie podpisana umowa na opracowanie identyfikacji wizualnej Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 16.000 zł.