Advertisement

Advertisement

Konkurs na czarkę do herbaty

Opis

11.05.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. 

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do wszystkich twórców posługujących się tworzywem ceramicznym. 

Zasady konkursu w skrócie
Konkurs jest organizowany w ramach Festiwalu Wysokich Temperatur

Przedmiotem konkursu jest opracowanie czarki – obiektu artystycznego, unikatowego, użytkowego, rzeźbiarskiego etc., odpowiadającego tematowi konkursu: Nie ma piękna bez cienia.

Do realizacji projektów wymagane jest użycie ceramiki, materiał ten powinien stanowić co najmniej 70% zgłoszonego obiektu.

Zdjęcia czarek należy przesyłać mailem. Komisja konkursowa wybierze finalistów, którzy w wyznaczonym terminie dostarczą oryginały prac.  

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 czerwca 2023 r.

Nagrody

• I nagroda – 1.500 zł
• II nagroda – 1.000 zł
• III nagroda – 500 zł
• Nagroda im. Macieja Kasperskiego ufundowana przez Katedrę Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta – 2.000 zł

Strona konkursu