Konkurs na album komiksowy o Józefie Piłsudskim

Opublikowano 2017-11-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Zwycięzca konkursu stworzy album komiksowy poświęcony Józefowi Piłsudskiemu.

Celem konkursu jest wyłonienie twórcy 48-stronicowego albumu komiksowego poświęconego życiu lub osiągnięciom Józefa Piłsudskiego. Prace konkursowe muszą być inspirowane wybranymi wydarzeniami z życia Marszałka, które zdaniem autora/autorów pracy konkursowej powinny skłaniać do samodzielnego definiowania współczesnego polskiego patriotyzmu przy jednoczesnym doszukiwaniu się w nim myśli i czynów Józefa Piłsudskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać zarys scenariusza i 4 przykładowe plansze albumu w formacie A4. 

Prace w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do WiMBP w Gdańsku.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma 8.000 zł za wykonanie 48-stronicowego albumu komiksowego.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-01-15