Konkurs malarski „Światłoczułość”

Opublikowano 2020-05-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Pinata.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do kobiet, artystek profesjonalnych. Warunkiem udziału jest ukończenie wyższej uczelni artystycznej. Do konkursu mogą zgłaszać się również studentki IV-VI roku uczelni artystycznych.

Opis

„ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ" jest hasłem stanowiącym punkt wyjścia dla twórczych poszukiwań. Jest to temat otwarty na różne interpretacje zarówno w obszarze malarstwa abstrakcyjnego jak i realistycznego, sztuki eksperymentalnej oraz tradycyjnej.
Konkurs ma na celu wyłonienie artystek reprezentujących różnorodne perspektywy twórcze, zebranie najciekawszych współczesnych twórczyń zajmujących się malarstwem.

Każda uczestniczka może zgłosić do konkursu od jednej do trzech prac malarskich.

Zgłoszenie powinno zawierać:
• wypełnioną kartę zgłoszenia,
• reprodukcję pracy w formie cyfrowej,
• biografię uczestniczki.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureatki konkursu otrzymają nagrody pieniężne:
I nagroda: 1.000 zł
II nagroda: 500 zł
III nagroda: 300 zł

Wybrane przez Jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 15 września 2020 r.

Strona konkursu