Advertisement

Advertisement

Konkurs literacko-komiksowy

Opis

16.03.2023

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Magazyn Kulturalny „Projektor” oraz Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie
Do konkursu można zgłaszać opowiadania i krótkie formy komiksowe inspirowane twórczością Edmunda Niziurskiego.

Przez inspirację rozumiemy nawiązanie do tematyki, postaci, miejsc, stylistyki, obrazu świata przedstawionego w dziełach Edmunda Niziurskiego.

Objętość opowiadania nie może przekraczać 20 tys. znaków (bez spacji).

Komiks może zawierać od 1 do 10 plansz.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 15 kwietnia 2023 r.

Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe. Pula nagród wynosi 5.000 zł.

Nagrodzone prace (opowiadania i krótkie formy komiksowe) zostaną opublikowane na łamach magazynu kulturalnego „Projektor”.

Strona konkursu