„Joseph Conrad” konkurs na krótką formę komiksową

Opublikowano 2017-07-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dom Literatury w Łodzi. 

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Pracą konkursową jest komiks inspirowany osobą lub twórczością Josepha Conrada.

Temat należy rozumieć wielorako, w tym dotyczy on:
– postaci i biografii Josepha Conrada;
– bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do jego twórczości;
– jego związku z Polską. 

Dopuszczalne techniki: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa i fotografia. 
Nie więcej niż 8 plansz, układ pionowy, format A3 lub A4.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Pula nagród wynosi 8.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-05