Skip to main content

JASNOWIDZE 2024 – międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci

Opis

24.06.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Dwie Siostry Sp. z o.o. 

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 18 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać projekty ilustrowanych i obrazkowych książek dla dzieci.

Praca konkursowa powinna zawierać:
a)  scenorys (storyboard) w poglądowym pliku PDF lub scenariusz (konspekt) całej książki w pliku tekstowym;
b)  streszczenie w języku polskim i angielskim;
c)  3 przykładowe rozkładówki zawierające ilustracje lub inne istotne elementy graficzne.

Praca nie może być wcześniej publikowana.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza online.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 15 października 2024 r.

Nagrody
Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2500 euro.
Najlepsze projekty zostaną opublikowane w formie książkowej. 
Wybrane projekty zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Strona konkursu