IX Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „Manufaktura Satyry”

Opublikowano 2018-05-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Żyrardowie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do artystów plastyków – karykaturzystów i satyryków – oraz do studentów wyższych uczelni plastycznych.

Opis
Tematem tegorocznej edycji konkursu „Manufaktura Satyry” jest „Niepodległość. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Czym dla współczesnych Polaków jest niepodległość? Czym jest patriotyzm?
Minione stulecie widziane przez pryzmat nie tylko najważniejszych wydarzeń historycznych i losów bohaterów narodowych, ale również poprzez życie zwykłych ludzi.
Ojcowie naszej niepodległości – nie tylko Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski.
Żyrardów w niepodległej Polsce. Żyrardów jako mała ojczyzna.
Józef Piłsudski – Honorowy Obywatel Miasta Żyrardowa.
Miejsce Polski we współczesnym świecie.
Jak Polskę i Żyrardów postrzegają cudzoziemcy.

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej. Dopuszcza się collage i technikę komputerową. 

Prace można składać osobiście lub przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin konkursu i kartę zgłoaszenia można pobrać tutaj.

Katalog VIII Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „Manufaktura Satyry” znajduje się tutaj.

Nagrody
• I nagroda: 3.000 zł
• II nagroda: 2.000 zł
• III nagroda: 1.000 zł
• trzy wyróżnienia, każde w wysokości 600 zł
• Nagroda Prezydenta Miasta Żyrardowa
• Nagroda Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie
• Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów KarykaturyTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-06-21