IX ogólnopolski konkurs na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory

Opublikowano 2019-06-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest przede wszystkim do artystów plastyków i studentów akademii sztuk pięknych, a także do uczniów i absolwentów liceów plastycznych.

Uwaga: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści nie mogą brać udziału w konkursie.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie trzy ilustracje do tekstów piosenek Jeremiego Przybory.

„Ilustracja nie powinna powtarzać tego, co powiedział pisarz, lecz w sposób twórczy uzupełniać jego słowa i przedłużać działanie tekstu. Wynika stąd nieodparcie pierwszy wniosek: nierozerwalność ilustracji z tekstem, który powinien być artyście w całości znany i zgodnie z intencjami autora przez niego skomentowany (...) ilustracja winna być inspirowana przez autorskie słowo. Rycina postępuje za tekstem, a nie może zdominować ani zająć w książce miejsce niezależne, poddana jedynie rygorom własnej sztuki” , napisał K.Głombiowski w pracy „Książka w procesie komunikacji społecznej”.

Tego idealnego połączenia i indywidualności wypowiedzi twórczej szukamy zapraszając Państwa do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory, który od kilku lat nierozerwalnie towarzyszy „Stacji Kutno” Festiwalowi Jeremiego Przybory. Słuchajcie piosenek Mistrza, inspirujcie się ich dowcipem, liryką i nostalgią. Czerpcie z nich natchnienie i przelewajcie na papier!

Prace konkursowe mogą być wykonane w następujących technikach:
- grafika (szeroko rozumiana),
- pastel,
- kolaż/collage (techniki mieszane, płaskie),
- autorskie techniki mieszane.

Maksymalny format ilustracji to 100 x 70 cm.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Pula nagród wynosi 8.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-30