IV Piotrkowskie Biennale Sztuki

Opublikowano 2016-09-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie czynnie uprawiające sztukę. 

Opis
Temat przewodnim konkursu: „Nowy człowiek? Stare prawdy czy nowe mity?”. 

Artyści mogą zgłaszać prace z zakresu malarstwa, grafiki, fotografii, wideo, instalacji, a także prace intermedialne. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł.

Nagrody
O wysokości nagród i wyróżnień Organizatorzy poinformują po ogłoszeniu dotacji MKiDN oraz innych instytucji publicznych, nie później niż do końca maja 2017 roku. 

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-02-28