IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż – Asamblaż 2019

Opublikowano 2019-06-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do artystów profesjonalnych i studentów ostatniego roku wyższych uczelni artystycznych oraz wyższych uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.

Opis
Do konkursu można zgłaszać kolaże i asamblaże.

Prace muszą być wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Nie mogą być wcześniej publikowane. Maksymalny wymiar dłuższego boku to 50 cm.

Zdjęcia prac zapisane na płycie CD należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł.

Nagrody
• I miejsce: 5.000 zł
• II miejsce: 3.000 zł
• III miejsce: 2.000 zł
• wyróżnienie: 1.000 zł