IV Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego

Opublikowano 2020-02-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Związek Polskich Artystów Plastyków okręg w Bydgoszczy. Współorganizatorem jest Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział artyści, którzy ukończyli 18 lat i mają polskie obywatelstwo. 

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace z lat 2018-2020, wykonane w dowolnej technice malarskiej. 

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane ani prezentowane na wystawach pokonkursowych.

Wpisowe wynosi 70 zł.

Zgłoszenia można przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce – 15.000 zł
• II miejsce – 8.000 zł
• III miejsce – 5.000 zł
• Nagroda Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w postaci zakupu muzealnego.
• Nagroda Prezesa ZPAP o/Bydgoszcz w postaci wystawy indywidualnej w Galerii Wspólnej w Bydgoszczy.

Termin
Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca 2020 r.

Strona konkursu