IV międzynarodowy konkurs na koncepcję i realizację lalki / animowanego obiektu / formy teatralnej „Animatus”

Opublikowano 2021-06-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować lalkę teatralną, animowany obiekt lub inną formę teatralną. 

Konkurs ma być impulsem do tworzenia współczesnych animantów, nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Istotą przedsięwzięcia są poszukiwania oryginalnych form w zakresie sztuki lalkarskiej, które mogą wykorzystywać coraz to nowsze, technologiczne środki, także takie jak wirtualna rzeczywistość czy druk 3D.

Projekty w postaci plików PDF lub JPG należy przesyłać mailem.

Laureaci konkursu zrealizują swoje projekty w siedzibie Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Organizator zapewni pracownie i materiały niezbędne do realizacji projektu, a także pomoc techniczną w postaci wykwalifikowanych pracowników.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane trzy równorzędne nagrody, każda w wysokości 1000 euro.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2021 r.

Strona konkursu