III Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego

Opublikowano 2018-01-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do polskich artystów malarzy mieszkających w Polsce i za granicą. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w dowolnej technice malarskiej. Dłuższy bok obrazu nie może przekraczać 250 cm. 

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane ani prezentowane na wystawach pokonkursowych.

Wpisowe wynosi 70 zł.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce – 15.000 zł
• II miejsce – 8.000 zł
• III miejsce – 5.000 zł