III Międzynarodowy Konkurs Malarski Fundacji Trzy Mosty

Opublikowano 2017-09-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Trzy Mosty.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Ukończenie wyższej uczelni artystycznej nie jest wymagane.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 5 obrazów z ostatnich trzech lat. 

Temat pracy oraz technika malarska mogą być dowolne. Format nie większy niż 180 x 180 cm.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Nagrody
Przewidziane są trzy nagrody, każda w wysokości 10.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-01-05