II Ogólnopolski Festiwal Projektowania Graficznego IDEOGRAFIA

Opublikowano 2018-06-10

Opis

Organizator
Konkurs organizuje Fundacja Rarytas Art Foundation. Patronat sprawuje Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do twórców plakatów i okołoplakatowych form graficznych.

Opis
Konkurs odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Projektowania Graficznego w Poznaniu. Rozgrywany jest w następujących kategoriach:

• Plakat kulturalny (kategoria A) – plakaty wydane drukiem dla określonego zleceniodawcy (można zgłaszać prace z lat 2017-2018).

• Ideograf (kategoria B) – plakaty autorskie. Tematem pracy może być „Sto lat wolności” (kategoria B1) lub „Stulecie powstania wielkopolskiego” (kategoria B2).

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Nagroda główna: 5.000 zł
• Wyróżnienie w kategorii A: 2.500 zł
• Nagroda w kategorii B1: 2.500 zł
• nagroda w kategorii B2: 2.500 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-01
Strona konkursu www.ideografia.pl/