II Międzynarodowy Konkurs Ikonograficzny „Nowa Epifania Piękna”

Opublikowano 2018-03-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Celem konkursu jest stworzenie kolekcji ikon współczesnych. 

Nasz konkurs skierowany jest do współczesnych ikonografów, zarówno tych hołdujących w swej pracy tradycjom malarstwa ikonowego, jak również do twórców poszukujących nowych rozwiązań, jednakże zawsze opartych na kanonie i Ewangelii. Treść wizerunku powinna być nadrzędna w stosunku do techniki, która pozostaje jedynie narzędziem w dotarciu do zamierzonego celu.

Pragniemy poprzez organizację konkursu zapoczątkować tworzenie nowej kolekcji ikony współczesnej, zachowując w ten sposób i dokumentując obraz sztuki sakralnej XXI wieku, tworzonej w duchu teologii Kościoła powszechnego.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem. Zgłoszenie powinno zawierać:
- dwa zdjęcia pracy, 
- opis techniki wykonania, wymiary i tytuł pracy,
- krótką informację o autorze oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację zdjęć.

Autorzy prac zakwalifikowanych do części finałowej konkursu zostaną poproszeni o dostarczenie oryginałów prac w terminie do 15 stycznia 2019 r. 

Prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można obejrzeć tutaj.

Nagrody
I miejsce: 4.000 zł brutto
II miejsce: 3.000 zł brutto
III miejsce: 2.000 zł bruttoTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-12-31