II Konkurs Graficzny im. Jana Feliksa Piwarskiego Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie „O!świecenie”

Opublikowano 2018-09-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. 

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów studiów magisterskich wyższych uczelni artystycznych, profesjonalnych artystów z Polski i zagranicy.

Opis

Konkurs ma na celu promowanie grafiki artystycznej i jej twórców posługujących się tradycyjnymi technikami graficznymi oraz aktywizację środowiska grafików współczesnych. Jego II edycja odnosi się do zagadnień światłocienia w grafice i ma uświetnić jubileuszu 200 lat istnienia Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie jednego egzemplarza odbitki graficznej na podłożu papierowym, wykonanej w jednej lub w połączeniu kilku warsztatowych technik graficznych (np. drzeworyt, miedzioryt, sucha igła, mezzotinta, akwaforta, akwatinta, litografia, linoryt, cliché-verre, monotypia), ilustrującej zagadnienie światła i cienia.

Pracę konkursową należy dostarczyć do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-31
Strona konkursu www.buw.uw.edu.pl//200gr/