II edycja Konkursu o Nagrodę im. Chrisa Schwarza

Opublikowano 2022-05-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Galicja Jewish Heritage Institute w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany jest do profesjonalnych artystów plastyków oraz dyplomantów studiów magisterskich uczelni i wydziałów artystycznych.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu należy zgłaszać propozycje projektów artystycznych, które mogą być zrealizowane w przestrzeni Galerii Mirisch & Lebenheim Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie.

Tematem konkursu jest PEWNE MIEJSCE.

Idea miejsca pewnego, miejsca bezpiecznego, azylu, schronienia, którą uznawaliśmy do niedawna za oczywistą, jest w dzisiejszych czasach nieustannie kwestionowana. Pojawiają się sprzeczne i nieraz pokrętne narracje na ten temat, ale przecież na najbardziej podstawowym, ludzkim poziomie wszyscy mamy takie same potrzeby, a posiadanie pewnego, bezpiecznego miejsca jest – wydawałoby się – podstawowym prawem każdego człowieka. Dlatego właśnie idei takiego miejsca – i takim miejscom – postanowiliśmy poświęcić drugą edycję Konkursu o Nagrodę im. Chrisa Schwarza. Tytułowe „Pewne miejsce” można rozumieć dwojako. “Pewne” oznacza bezpieczne, zaufane, takie, w którym możemy się schronić albo po prostu być. Ale „pewne” to również jakieś, istotne dla kogoś z jakiegoś powodu, ale z założenia niedookreślone. Pełny opis znajduje się tutaj.

Zgłoszenia należy przesyłać przez formularz na stronie konkursu.

Więcej informacji w regulaminie

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 września 2022 r.

Nagroda

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 20 000 zł.

Na realizację nagrodzonego projektu organizator przeznaczy maksymalnie 50.000 zł. Projekt będzie prezentowany w galerii Mirisch & Lebenheim Charitable Foundation Gallery Żydowskiego Muzeum Galicja przez minimum 6 tygodni.

Strona konkursu