II Ogólnopolski Konkurs Grafiki Artystycznej GRAFITEKA 2019

Opublikowano 2019-03-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, Sekcja Grafiki.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów magisterskich wyższych uczelni artystycznych oraz do członków ZPAP.

Opis

Celem konkursu jest przegląd i prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie grafiki artystycznej, aktywizacja środowiska grafików oraz promowanie polskiej sztuki na terenie kraju i zagranicą. 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy prace wykonane w dowolnej technice graficznej, powstałe w latach 2017-2019, będące jego własnością. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 100 zł.

Nagrody
• I miejsce: 3.000 zł
• II miejsce: 2.000 zł
• nagroda dla młodego twórcy (do 35 roku życia)
• wyróżnienia honorowe – udział w wystawie pokonkursowejTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-05-30