Skip to main content

I Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny im. Leszka Dutki

Opis

13.09.2023

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie oraz Muzeum Miasta Jaworzna.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
• szkoły podstawowe: uczniowie klas IV – VI,
• szkoły podstawowe: uczniowie klas VII – VIII,
• szkoły ponadpodstawowe – młodzież ucząca się w wieku do 20 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane z gliny, wypalone w temperaturze ponad 1000 °C.

Wymiary pracy nie mogą być mniejsze niż 20 x 20 x 10 cm i większe niż 50 x 50 x 50 cm.

Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach:
• ceramika artystyczna – rzeźba,
• ceramika użytkowa – naczynia.

Prace należy przesyłać na adres Młodzieżowego Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 27 listopada 2023 r.

Nagrody

• Grand Prix (2 nagrody) – 800 zł

• Nagrody w kategorii „ceramika artystyczna” (w każdej grupie wiekowej):
I nagroda – 400 zł
II nagroda – 300 zł
III nagroda – 200 zł

Nagrody w kategorii „ceramika użytkowa” (w każdej grupie wiekowej):
I nagroda – 400 zł
II nagroda – 300 zł
III nagroda – 200 zł

Strona konkursu