Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2017

Opublikowano 2017-10-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Franciszki Eibisch.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć artyści malarze, absolwenci (do 10 lat po dyplomie) studiów magisterskich oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).

Opis

Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów. Celem konkursu Fundacji jest zgodnie z wolą Założyciela Fundacji Profesora Eugeniusza Eibischa promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

Prace malarskie zgłaszane do konkursu nie mogą być mniejsze niż 30 x 50 cm (50 x 30 cm) i większe niż 180 x 180 cm.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu. 

Nagroda
Zdobywca Grand Prix otrzyma 10.000 złotych.

Sześciu artystów malarzy nominowanych do Nagrody Fundacji im. Franciszki Eibisch otrzyma Wyróżnienia Honorowe w formie dyplomów.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-21
Strona konkursu eibisch.pl/grand-prix-2017/