Dystans Art Competition: Malarstwo i Rzeźba

Opublikowano 2020-07-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest krakowska Galeria Dystans.

Uczestnicy
Uczestnikiem konkursu może być każdy student (3-5 rok studiów) i absolwent (do 10 lat po obronie pracy dyplomowej na studiach magisterskich) wydziału malarstwa i rzeźby na wszystkich uczelniach wyższych w Polsce.

Opis

Dystans Art Competition: Malarstwo i Rzeźba, to otwarty konkurs, zorganizowany przez Galerię Dystans, skierowany do studentów i absolwentów Wydziału Malarstwa i Rzeźby na wszystkich uczelniach wyższych w Polsce. Jest to pierwszy ogólnopolski konkurs organizowany w Krakowie, którego celem jest ukazanie aktualnych tendencji w młodej sztuce polskiej oraz wyłonienie nowych indywidualności twórczych.

W ramach konkursu przewidziane są nagrody pieniężne oraz wystawa nagrodzonych prac w Galerii Dystans. 

Do konkursu można zgłaszać prace malarskie i rzeźbiarskie, które wcześniej nie były nagradzane ani eksponowane na wystawach pokonkursowych.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda: 7.000 zł
• II nagroda: 3.000 zł
• III nagroda: 2.000 zł
• wyróżnienia i nagrody dodatkowe

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 sierpnia 2020 r.

Strona konkursu